Login SIAP UNTIDAR

Detail Pegawai - Sigit Mujiarto, S.T., M.Eng. | Sistem Administrasi Pegawai Universitas Tidar

Detail Pegawai - Sigit Mujiarto, S.T., M.Eng.

Sigit Mujiarto, S.T., M.Eng.

Kategori : Pegawai ASN
Golongan : IV/a (Pembina)
Inpassing : -
Status : Tugas Belajar

Jabatan Fungsional Pendidik : Lektor Kepala Prodi S1 Teknik Mesin Jurusan Teknik Mesin Fakultas Teknik Universitas Tidar

Tanggal Masuk : 01 September 2018
Masa Kerja Non ASN :
Masa Kerja CPNS : 1 tahun, 0 bulan, 1 hari.
Masa Kerja Penyetaraan :
Masa Kerja PNS : 14 tahun, 5 bulan, 23 hari.
Masa Kerja Mutasi : 3 tahun, 0 bulan, 21 hari.
Masa Kerja DPK :